section-45a3ea2
//mh25.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/08/11-hkz.jpg

Bemutatkozás:

A zászlóalj történetét a 17. Önálló Nehéz Harckocsi Rohamlöveg Ezred megalakításáig lehet visszavezetni. A megalakuláskor ISZ-2-es nehéz harckocsikkal, majd 1957-ben T-34-es harckocsival szerelték fel. 1965-től a T-55-ös, majd 1978-tól a T-72-es harckocsi lett a kötelék fő fegyverzete.

Az alegység az alegységzászlót a tatai dandár kötelékzászlóaljai közül elsőként 1998. március 15-én vette át a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt. Győri területfejlesztési igazgatójától.

Az átadott zászló kék-vörös alapszíne Tata városra, mint befogadó helyőrségre utalt. A ferdén osztott zászló közepén a fekete címerpajzs a harckocsizó fegyvernem színét, az összefont sárga címeralak a dandár akkori jelképének uralkodó sárga színét, a figura az alegységek egységét, összefonódottságát, a bajtársiasságot jelképezte.

A 2004-es évtől a T-72-es harckocsik számát radikálisan csökkentették, a 2004. április 30-án kiadott miniszteri rendelet szerint, a harckocsizók önálló alakulatként már csak Tatán szolgáltak tovább.

Az önálló zászlóalj katonái a köztársasági elnök által adományozott csapatzászlót 2005. január 24-én – a névadó, Mátyás királlyá választásának évfordulóján – vehették át.

A haderőreform II. üteme azonban érintette a páncélos fegyvernem utolsó önálló alakulatát is. 2007. március 01-jei hatállyal a MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsi zászlóalj a hadrendből kivonásra került, felszámolták. Állományából egy harckocsi század alakult, és integrálódott a MH 25. Klapka György Lövészdandár, Harci Támogató Zászlóaljába.

A tatai Harckocsizászlóalj ismételten, mint az MH 25 Klapka György Lövészdandár kötelék zászlóalja 2011. november 15-ei hatállyal került megalakításra. A harceszközök átcsoportosításra kerültek a megszűnő Harci Támogató zászlóalj állományából.

A Zrínyi Haderőfejlesztési Program keretein belül 2019-ben a zászlóalj személyi állománytáblája kibővítésre került, 2020-ban pedig megérkeztek az első Leopard 2A4 HU típusú harckocsik. Az újonnan rendszeresítésre kerülő Leopard típuscsalád eszközeire ezen kiképzőharckocsik segítségével kerül átképzésre a jelenleg szolgálatot teljesítő szakállomány.

2022-es évben a zászlóalj felvette vitéz Tarczay Ervin százados nevét, aki a II. Világháború folyamán a legeredményesebb magyar páncélos tisztként hősiesen védelmezte az országot. A zászlóalj teljes neve így vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj lett.

2023-as évtől megkezdődik a zászlóalj átfegyverzése, illetve az új Leopard 2A7+ HU típusú harckocsi rendszeresítése, mely a páncélos képességek vonatkozásában a legmodernebb szintet képviseli.

Feladatai:

Önállóan, egészében vagy részeivel a páncélosdandár parancsnokság alárendeltségében, meghatározott irányban, kijelölt területen, támadó, védelmi, vagy

halogató harctevékenység a szemben álló csoportosítás pusztítása, az ellenség előretörésének megakadályozása, kedvező terepszakaszok megtartásával az eredeti helyzetet visszaállító kötelék ellentámadásának biztosítása.

Az oktatási intézményekben folyó harckocsizó szakirányú képzés támogatása.

Rendeltetése:

A MH Szárazföldi Parancsnokság és az MH Klapka György 1. Páncélosdandár alárendeltjeként a kiképzési feladatok magas szintű végrehajtásával biztosítja a rendszeresített századai készenlétének fokozását és hadrafoghatóságát.

Előzetes rendszabályok bevezetése és feltöltés után képes a részére meghatározott, az ország fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtására, nemzeti parancsnokság alárendeltségében önállóan, illetve egészében vagy részeivel a dandár parancsnokság alárendeltségében honi területen.

Az érvényben lévő intézkedések szerint végrehajtja a tartalékos állomány felkészítését, és folyamatosan biztosítja a hadiszervezetre való áttérés feltételeit.

Fontosabb gyakorlatok:

Brave Warrior
Bölényroham
Czeh Lion

Zászlóalj parancsnokai:

Horváth Sándor alezredes (zászlóaljparancsnok)

Nagy Norbert őrnagy (zászlóaljparancsnok-helyettes)

Németh Zoltán törzszászlós (vezénylő zászlós)

Patak Péter őrnagy (törzsfőnök)

 

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.