section-45a3ea2

A zászlóalj történetét a 17. Önálló Nehéz Harckocsi Rohamlöveg Ezred megalakításáig lehet visszavezetni. A megalakuláskor ISZ-2-es nehéz harckocsikkal, majd 1957-ben T-34-es harckocsival szerelték fel. 1965-től a T-55-ös, majd 1978-tól a T-72-es harckocsi lett a kötelék fő fegyverzete.

Az alegység az alegységzászlót a tatai dandár kötelékzászlóaljai közül elsőként 1998. március 15-én vette át a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt. Győri területfejlesztési igazgatójától.

A zászló kék-vörös alapszíne Tata városra, mint befogadó helyőrségre utal. A ferdén osztott zászló közepén a fekete címerpajzs a harckocsizó fegyvernem színét, az összefont sárga címeralak a dandár jelképének uralkodó sárga színét, a figura az alegységek egységét, összefonódottságát, a bajtársiasságot jelképezte.

A 2004-es évtől a T-72-es harckocsik számát radikálisan csökkentették, a 2004. április 30-án kiadott miniszteri rendelet szerint, a harckocsizók önálló alakulatként a harckocsizó fegyvernem fellegvárában, Tatán szolgáltak tovább.

A zászlóalj katonái a köztársasági elnök által adományozott csapatzászlót 2005. január 24-én – a névadó, Mátyás királlyá választásának évfordulóján – vehették át.
A haderőreform II. üteme azonban érintette a páncélos fegyvernem utolsó önálló alakulatát is. 2007. március 01-jei hatállyal a MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsi zászlóalj a hadrendből kivonásra került, felszámolták. Állományából egy harckocsi század alakult, és integrálódott a MH 25. Klapka György Lövészdandár, Harci Támogató Zászlóaljába.

A tatai Harckocsizászlóalj ismételten, mint az MH 25 Klapka György Lövészdandár kötelék zászlóalja 2011. november 15-ei hatállyal megalakításra került. A zászlóalj szervezési időszaka 2012. április 30-ig tartott, melynek során személyi, technikai, és okmányrendszere került kidolgozásra. Az eszközök átcsoportosításra kerültek a megszűnő Harci Támogató zászlóalj állományából, az addigra pályán maradt harckocsizók, új beosztást a MH 25 Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóaljában kaptak.

A megalakítástól kezdődően a 11. Harckocsizászlóalj nagy figyelmet fordít a fegyvernemi kultúra újraélesztésére, ápolására. Felkészül az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtására. Kiemelt figyelmet fordít a hosszú évtizedek óta hűen szolgáló T-72-es harckocsik technikai kiszolgálására, üzemeltetésére.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.