Logisztikai zászlóalj vezetése:

Zászlóaljparancsnok: Gyarmati Gábor alezredes

Zászlóaljparancsnok- helyettes: Buda Lajos őrnagy

A zászlóalj feladata

A Logisztikai zászlóalj feladata, hogy a logisztikai támogató lehetőségeinek maximális kihasználásával támogassa a dandár harctevékenységének sikeres végrehajtását. A logisztikai zászlóaljnak képesnek kell lennie bármilyen időjárási és terepviszonyok között a logisztikai támogatásra a dandár kötelékében hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazási körülményei, valamint más forrásból származó vegyi, sugárszennyezés viszonyai között. A zászlóaljnak kettős feladata van mivel a dandár alegységeinek logisztikai alegységeit megszüntették a logisztikai zászlóalj létrehozásával párhuzamosan. Ezért a logisztikai támogatási feladatokat a dandáron kívül az alegységek irányába is végre kell hajtani.

Történet

Alegységünk jogelődje 1961. szeptember 1-én alakult. Ekkor került felállításra a harckocsi hadosztály, benne a 131. Harc- és Gépkocsi Javító Műhellyel (MN 4989, parancsnok Bojtor Sándor őrnagy).

Később Kardos Sándor őrnagy lett a parancsnok. A harckocsi hadosztály alárendeltségében a Javító Műhely feladata más jelleget öltött, mivel a hadosztály diszlokációjának megfelelően lényegesen megnőtt a mozgástere, ugyanakkor fokozott követelményként jelentkezett mobilitásának növelése. A Javító Műhelyrészt vett a hadosztály valamennyi gyakorlatának jelentősebb eseményének technikai biztosításában, beleértve a víz alatti átkelési és a nemzetközi gyakorlatokat is. Készen kellett állnia a harckészültség bármely fokozatának végrehajtására.

Mindezek mellett alapvető feladatát a hadosztály harc-, és gépjárműállományának, azok tartozékainak középszintű javítása képezte.1970. november 1-el Kardos Sándor – akkor már – alezredest más beosztásba helyezték. 20 évig volt a Javító Műhely parancsnoka. Valószínűleg ezért, illetve tevékenységének elismeréseképpen a laktanyában, de a városban is a Javító Műhelyt csak „Kardos cég”-nek nevezték. A parancsnokok ezután rövidebb időközökként váltották egymást az alábbi sorrendben: Tóth Gyula, Ambruszter Géza, Jónyer János, Kákonyi Ferenc, Marics István, Lengyel Ferenc és Farkas Károly.

1985-ben ismét szervezeti átalakulás következett be. melynek lényege, hogy a hadosztály eddigi önálló műhelyeit (fegyverzet, híradó, vegyivédelmi, műszaki) integrálták a Harc- és Gépkocsi Javító Műhelybe. Ekkor módosult a hadrendi elnevezés 131. Javítózászlóaljra. Az integráción túl a zászlóaljnál rendszeresítettek egy a vontató századot, amely egyaránt alkalmas volt lánctalpas és kerekes járművek vontatására és szállítására is. A zászlóalj összlétszáma ekkoriban elérte a 350-400 főt. Ezen belül a polgári alkalmazottak száma 90-100 fő volt.1987-ben tovább bővült a 131. Javítózászlóalj, mivel átvette a megszűntetett zalaegerszegi javítózászlóalj technikáját és állományának egy részét. A rendszerváltás éveiben az alakulat felette a „131. Láhner György Javítózászlóalj” nevet. Az 1990-es évek átszervezései során a zászlóalj a felszámolás sorsára jutott. Az 1. sz. Katonai Kerülettel egyidejűleg, 1996 nyarán megszűnt.

Személyi állományának nagy részét a 25. Klapka György Gépesített Lövészdandár állományába helyezték át, vagy nyugdíjazták. A logisztikai zászlóalj megalakulásának időpontja (a Magyar Honvédségben ebben a formában elsőként): 1995. december 16.

A zászlóalj a felszámolt harckocsidandár ellátó és javító százada, a 131. Láhner György Javítózászlóalj, illetve a Gerecse Vezetésbiztosító Zászlóalj maradék állományából került feltöltésre. A zászlóalj megalakítása közben az állomány nagy része a megszűnő alakulatok felszámolását végezte 1996 őszéig.

A következő évek során a zászlóalj több szervezeti átalakításon esett át. Az állománytáblák gyakorlatilag évente kerültek módosításra.2002-ben megszűntették a Logisztikai Főnökséget, és a szolgálati ágakat Műveleti Központ néven beintegrálták a logisztikai zászlóalj állományába.

2004 őszén a haderőreform keretében ismét jelentős mértékű átszervezés került végrehajtásra, aminek következtében a Logisztikai Műveleti Központ kivált a zászlóalj szervezetéből, majd állományából megalakításra került a Logisztikai Főnökség. A zászlóalj feltöltésre került a 2. kl. z., a Savaria Kiképző Központ, valamint az Alföldi Kiképző Központ állományának tagjaival. A zászlóalj parancsnoka Nagy Sándor alezredes volt ebben az időszakban.

A zászlóalj 2007. március 01-én a 2007 évi haderő átalakítás II. ütemének keretében megszűnt. A logisztikai feladatokat a Helyőrség támogató alegység és a dandár alegységeinek logisztikai alegységei látták el.

A logisztikai zászlóalj 2008 májusában újból megalakításra került a fent említett alegységekből, Preininger Győző őrnagy, a logisztikai zászlóaljparancsnok helyettese irányításával. A zászlóalj törzsfőnöke Pénzes István őrnagy volt. A zászlóaljparancsnoknak kinevezték Bakos Sándor alezredest 2009. február 01-én.

Preininger Győző alezredes 2013. november 01-től 2019. április 30-ig töltötte be a parancsnoki beosztást. A zászlóalj törzsfőnöke 2019. 03. 15. és 2023. 05. 31. között Károlyi Dezső József őrnagy volt.

2019. 05. 01-től Gyarmati Gábor alezredes látja el a zászlóalj parancsnoki beosztást.

A zászlóalj biztosította, illetve biztosítja a gyakorlatok logisztikai támogatási feladatait.

A zászlóalj bevonásra került határvédelmi, a Vízforrás-2013 és katasztrófa védelmi feladatokba, a 2010-es és 2013-as árvízi védekezésbe, a 2010 évi vörös iszap katasztrófa elhárításába és a 2013-as téli vészhelyzet felszámolásába.

A zászlóalj főbb technikai eszközei:

PTSZ közepes lánctalpas úszó gépkocsik;

Nehéz nyerges vontató szerelvények;

Hadtáp és haditechnikai különleges gépjárművek (Üzemanyag, víz szállító, konténer szállító, műhelygépjárművek, autómentő, stb.);

Terepjáró tehergépkocsik;

Utánfutók (aggregátorok, hűtő utánfutók, mozgókonyhák, víz szállító utánfutók);

Logisztikusok napja

A logisztikusok napját december 1-én ünnepeljük. Megemlékezve Az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság megalakulásáról.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.