section-ee45b2f
//mh25.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/08/1-onjaro-scaled.jpg

Bemutatkozás:

A Vizéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály

közvetlen jogelőd szervezete a 25.Klapka György Lövészdandár, 25/101. Tüzérosztálya volt. Viszont a tüzér szakma és a fegyvernemi kultúra fenntartása jóval korábbra nyúlik vissza. Ha csak közel fél évszázadot átölelő időszakra tekintünk vissza, akkor is számos alegység megnevezéssel, szervezeti felépítéssel és eszköztípussal képviseltette magát a tüzérség Tata helyőrségben.

 

Története:

vitéz barankai Barankay József százados

Az 1909. október 2-án nemesi családban született Barankay József katonai pályafutása imádott fegyverneménél, a tüzérségnél kezdődött. 1932-es tisztté avatása utáni első beosztásaiban a lovas, valamint a tábori tüzérség alakulataiban különböző szintű parancsnokként tevékenykedett, és az ezekben szerzett tapasztalatai hatására a Ludovika Akadémia tüzér oktatója lett.

A 2. világháború kitörése, valamint a 2. Magyar Hadsereg mozgósítási hírére önként jelentkezett frontszolgálatra, ahol kiemelkedő gondolkodásmódjával, önfeláldozásával, valamint rendkívüli vezetői képességével vívta ki elöljárói figyelmét.

Ennek köszönhetően 1943-tól az új magyar elit fegyvernem, a rohamtüzérség felállításával és kiképzésével bízták meg. Ő lett a hajmáskéri 1. Rohamtüzérosztály parancsnoka, ahol alárendeltjeit fanatikus megszállottsággal, személyes példamutatással vezette a legveszélyesebb pillanatokban is.

Mind személyéhez, mind az általa vezetett alegységhez több sikeres fegyvertény is köthető az új fegyvernem eszközeivel is. Több érdemérem mellett A Magyar Királyi Honvédseg történetében ötödikként szerzett Tiszti Arany Vitézségi Érmet, mely tüzér katonaként még hangsúlyosabb értéket kap. 1944. július 13-án alegységével Galíciában harcolt, ahol figyelőpontját repülőgép bombatalálat érte melynek következtében vitéz Barankay József százados hősi halált halt.

Katonai pályafutása, hazaszeretete, példamutatása miatt a magyar tüzérség XX. századi történetének egyik legnagyobb alakjává vált.

Ebből a szemszögből 1986. mérföldkőnek tekinthető, mivel ebben az évben került átfegyverzésre az osztály az akkor modernnek eszköznek tekinthető 122 mm-es 2Sz1 önjáró tarackokkal. Ez a lövegtípus egészen a 2004. évi haderőátalakításig rendszerben is maradt a Magyar Honvédségben. Az önjáró lövegek rendszerből történő kivonását követően ismét a vontatott lövegek kaptak főszerepet a régi 152 mm-es D-20 ágyútarackok visszahozatalával és váltak a szárazföldi tűztámogatás meghatározó hazai eszközeivé egészen 2022-ig.

  1. év fontos dátum abban a tekintetben, hogy ezt követően csak egyetlen alakulatnál maradt meg a tábori tüzérség osztály (zászlóalj méretű szervezet) szintű képviselete. Ennek a változásnak a következményeként a tatai állomány erősödött az ország más alakulataitól is a helyőrségbe érkezett, a tüzér fegyvernem iránt elkötelezett katonák. Ezen alakulatok a hódmezővásárhelyi 62 Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár és a pécsi 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár voltak.

2007-ben egy újabb haderőátalakítást követően üteg szintű szervezetté csökkent a tábori tüzérség a Magyar Honvédségen belül. tüzérosztály megszüntetését követően az egyetlen üteg a 25. Klapka György Lövészdandár, Harci Támogató Zászlóaljának kötelékében – a tüzér fegyvernemhez elkötelezetten – folytatta feladatait. A tüzérosztály szervezet ismételt visszaállítása 2011. évig váratott magára, továbbra is a régi D-20 ágyútarackokkal felszervelve.

Mindenképpen említésre érdemes, hogy eme rövid visszatekintést átölelő időszakban a tüzérosztály és elődszervezeteinek állománya eredményesen és elismerést kivívóan állt helyt hazai és nemzetközi gyakorlatokon, valamint a Magyar Honvédség szinte valamennyi külszolgálati szerepvállalásában szerte a világon.

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően 2022. év második felétől újra az önjáró tüzérség irányába indult el a szárazföldi tűztámogató képesség fejlesztése a világ élvonalába tartozó PzH 2000 önjáró tarack hadrendbe állításával. Természetesen a fejlődés nem csak a modern változatú PzH 2000 HU löveg képében jelentkezik, hanem a tűztámogatás rendszeréhez kapcsolódó többi elemben is, mint például a digitális tűzvezető rendszer, a multispektrális képességű optikai és technikai felderítő rendszerek, mozgó cél felderítő lokátorok, tűzeszköz felderítő lokátorok és meteorológiai jelző állomás. Ezen sokrétű eszközök alakulathoz történő beérkezése és a személyi állomány kezelésükre való felkészítése folyamatosan zajlik, de természetesen időigényes ez a folyamat időigényes.

  1. év elején a tüzérosztály hadrendi száma 25/101-ről vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztállyá változott. Az alábbi rövid összefoglaló is rávilágít a névválasztás helytállóságára.

 

 

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.