section-4308139

2. Lövészászlóalj

Az 1997. esztendő sok szempontból változásokat hozott az MH 25. Klapka György Harckocsidandár életében. Március 1-jétől az alakulat megnevezése Magyar Honvédség 25. Klapka György Gépesített Lövészdandár lett, és a dandár kötelékében megjelent két újabb lövész alegység, a 2. és a 3. gépesített lövész zászlóalj.

A 3. gépesített lövész zászlóalj feltöltésre soha nem került, a dandár állománytáblájában 1999.-ig szerepelt, akkor felszámolták, a technikai készletei ekkor leadásra kerültek.

A 2. gépesített lövész zászlóalj felépítése megegyezett az 1. gépesített lövész zászlóaljjal, a feltölthető létszámát tekintve viszont elmaradt attól. Ettől függetlenül a zászlóalj rendelkezett mindazon technikai eszközökkel (BMP-1 gyalogsági harcjármű, 2SZ1 önjáró ágyútarack, stb.), amik az állománytáblában rendszeresítésre kerültek.

A zászlóalj fő feladata a megalakulást követően a dandárhoz bevonuló gépesített lövész katonák szakkiképzése volt. Emellett a zászlóalj számos tanfolyamot tartott, át- és továbbképzéseket, módszertani foglalkozásokat vezetett, szervezett.

Jelentős fordulatot hozott a zászlóalj életében a 2000. év. A zászlóalj a korábbi szakkiképző alegység szerepből kilépve már a saját századainak tudott kiképzést tartani.

Mivel az 1. gépesített lövész zászlóaljnál ekkor már sorozott állomány nem szolgált, így megadatott a lehetőség, hogy a zászlóalj saját magának képezzen ki katonákat. A gépesített lövész századok egy – egy szakasszal, az ágyútarackos tüzérüteg egy tűzszakasszal, valamint az ezek ellátásához szükséges logisztikai elemekkel megerősítve már 350 fő fölé bővült a zászlóalj békelétszáma.

2001-től a zászlóalj az alábbi hazai és nemzetközi gyakorlatokon vett részt:

 • Delta-2001 magyar – amerikai közös kiképzés és gyakorlat;
 • Balaton-2002 magyar – olasz közös kiképzés és gyakorlat;
 • Mobil Harmónia-2002 gyakorlat;
 • Jégsárkány-2003 gyakorlat;

A zászlóalj jelen volt a 2001. tavaszi, tiszai árvízi védekezésnél, 2002-ben a dunai árvíz mentési munkáiból is kivette a részét. Az ekkor nyújtott teljesítményéért Tát község zászlószalagot adományozott a zászlóaljnak.

A sorkatonai szolgálati idő hat hónapra történő redukálását követően a zászlóaljhoz 2003. második felétől sorállomány már nem vonult be, így a zászlóalj is tisztán szerződéses állománnyal került feltöltésre.

Ez némi létszámcsökkenéssel járt, megszüntették a 2. és a 3. század századtörzsét, a szakaszokat pedig beintegrálták az 1. gépesített lövészszázad parancsnoksága alá. A dandár felderítő és a műszaki századának felszámolását követően a zászlóalj egy – egy felderítő és műszaki szakasszal bővült, a szakaszok szervezetileg a törzstámogató századba kerültek.

2004 több szempontból is sorsfordító volt a zászlóalj életében. Az év elején a „gépesített” megnevezést a „könnyű” váltotta fel, és a zászlóalj a dandár többi alegységével párhozamosan alapvető változáson esett át, mivel a korábbi BMP-1 gyalogsági harcjárműveket lecserélték BTR-80 és BTR-80/A páncélozott szállító harcjárműre, a tüzérüteg 2Sz1 önjáró lövegeit pedig80 mm-es aknavetőkre cserélték. A technikai váltás mellett állománytábla módosításokat is kellet végrehajtani, hiszen a századokban megjelent a támogató szakasz.

A korábbi 14 helyett ebben az időben 22 harcjármű, 3 teherautó, terepjáró személygépkocsi alkotta a századok technikai eszközparkját.

A kiképzés éppen elindult az átfegyverzést követően, mikor megszületett az az elöljárói döntés, aminek értelmében a zászlóaljat 2005. április 30.-i hatállyal felszámolják.

2015. március 14.-i hatállyal újra megalakult a zászlóalj immár 2. lövész zászlóalj néven. A zászlóalj minősített időszaki feladatai és szervezete megegyezik az 1. lövész zászlóalj feladataival és szervezetével, azonban békében elsődleges feladata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának lövész szakirányú hallgatók csapatgyakorlatának kiszolgálása, különböző kiképzési rendezvények biztosítása.

A rövid szervezési időszakot követően a zászlóalj a parancsnokság, törzs irányítása mellet egy lövész századdal kezdte meg a felkészüléseket, kiképzéseket a rá váró feladatokra. A zászlóalj a megalakulást követően folyamatosan hajt végre különböző szintű kiképzési foglalkozásokat. Esetenként alapkiképzést tart a bevonuló újonc állomány részére, valamint végrehajtja a lövész szakkiképzésüket.

A kiképzés és a gyakorlatok mellett kijelölt állományával részt vesz külszolgálatok ellátásában is.

 

Az eltelt időszakban az alábbi hazai és nemzetközi gyakorlatokon vettek részt a zászlóalj katonái:

 • 2015: Brave Warrior-2015 közös magyar – amerikai kiképzés;
 • 2016: Warpaint Ride-2016 közös magyar – amerikai kiképzés;
 • 2017: Buffalo Ride-2017 közös magyar – amerikai kiképzés; Szentesi Fokos-2017 Long Knife-2017 közös magyar – amerikai kiképzés;
 • 2018: Steppe Archer-2018 közös magyar – amerikai kiképzés

Zászlóaljparancsnokok:

 • 1997-1998: Fekete         alezredes
 • 1998-2001: Szél Tibor alezredes
 • 2001-2005: Csombók János őrnagy
 • 2015-        : Farkas Gábor alezredes

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.